Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Het aanbieden van de preken kost ons als gemeente wel geld. Luistert u regelmatig naar een kerkdienst van onze gemeente of via "kerkdienst gemist", dan waarderen wij het enorm als u een tegemoetkoming in de kosten doneert.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL05RABO0373730004, Ten name van Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. "Bijdrage digitale diensten”. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.U kunt hier luisteren naar de rechtstreekse uitzending. Niets te horen? Download dan de Windows media player plugin.Aanvullende gegevens