Gebouw, beheerder  Adres  Postcode  Telefoonnr.
 Nederlands Hervormde Kerk
 Koster Dhr. B. van Zetten
 Kerkplein 1
 Regentessestraat 2
 4691 CE
 4691 BP
 0166 602168
 0166 602850
 Verenigingsgebouw "de Wingerd"
 Beheerder Dhr. L. Eerland
 Nieuwe Pad 1
 Pergola 13
 4691 BP
 4691 LL
 0166 602169
 0166 604204
 Pastorie  Molenvlietsestraat 1a  4691 BT  0166 602687

Aanvullende gegevens