Download HIER de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Tholen (328 KB)

 

In de regeling komen de volgende zaken aan de orde:

 • Samenstelling van de kerkenraad
 • Verkiezing van ambtsdragers algemeen
 • Verkiezing van ouderlingen en diakenen
 • Verkiezing van predikanten
 • De werkwijze van de kerkenraad
 • Besluitvorming
 • De kerkdiensten
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
 • Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
 • Ondertekening

Aanvullende gegevens