De Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is Hervormde Gemeente Tholen niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Hervormde Gemeente Tholen stelt het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan de webredactie.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van de Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Teksten mogen - onder bronvermelding - worden gebruikt.

Op de pagina’s van de Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen zijn links opgenomen. De Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Hervormde Gemeente Tholen behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren en te wijzigen.

Daarnaast behoudt de Nederlandse Hervormde Gemeente Tholen zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.