Update: 03-04-2020

Vanwege de ontwikkelingen in onze samenleving door het coronavirus mogen wij in ieder geval tot eind april geen erediensten houden in de kerk.

Het gemeentebestuur van Tholen heeft op 25 maart besloten op dit moment alleen digitale uitzendingen van kerkelijke gemeenten toe te staan gezien de sterke toename van corona-besmettingen in de gemeente Tholen.

Vanaf zondag 15 maart zijn ook alle andere gemeentelijke bijeenkomsten en activiteiten gestopt.

Iedere zondag worden er om 9.30 uur en 18.30 uur kerkdiensten uitgezonden via de kerktelefoon en internet.

Vooraf aan de morgendiensten zullen wij u op de hoogte houden van bijzonderheden in de gemeente via een mededeling. Onze predikant streeft er naar om zoveel als mogelijk in de diensten live een preek te houden, waarbij we gebruik maken van gemeentezang uit het verleden.

In onze hervormde gemeente is er in verschillende families het coronavirus vastgesteld en moeten verschillende personen of gezinnen hierdoor in quarantaine verblijven. Vanwege deze situatie vragen wij u dringend om het onderlinge contact met medegemeenteleden niet op te zoeken, om verdere verspreiding te voorkomen.

We bidden om kracht, genezing daar waar de ziekte is gekomen, en genade voor onszelf, ons volk en de wereld. De Heere brengt ons in deze tijden in verootmoediging en laat zien, dat wij, kleine mensen, geheel van Hem afhankelijk zijn.

Voor de kinderen en gezinnen
In deze tijd, dat de contacten onderling steeds minder worden en onderwijs ‘op afstand’ wordt gegeven, willen we voor de gezinnen met kinderen een paar links doorgeven, die ouders wellicht tot steun kunnen zijn bij het dagelijkse gezinsleven.
- Een (extra) dagelijkse bijbelvertelling vindt u op www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
- Om samen te lezen met de kinderen http://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/Opvoedingsbron-3-In-gebed-Gezinsmomenten.pdf
- Over het coronavirus www.abcvoorkinderen.nl/corona www.abcvanhetgeloof.nl/corona

Aanvullende gegevens