Beste gemeenteleden,

 Door te klikken op onderstaande link, of een scan te maken van de QR code, wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan!

We willen u graag op de volgende aandachtspunten wijzen:
• De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
• Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van Diaconie en Kerkrentmeestersen overige doelen.

Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d42eab229b2f677b6b75f4a7cb4ba977

QR code: QR-collecte

Voor verdere uitleg van het digitaal overmaken is een beknopte handleiding beschikbaar in PDF en DOCX. Kunt u geen gebruik maken van internet bankieren, en wenst u een bedrag over te maken via een overschrijving dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL05RABO0373730004 ten name van algemene dienst onder vermelding van collecte erediensten. Wij danken u voor uw gift!

Aanvullende gegevens