De gemengde Zangvereniging Immanuel is opgericht op 15 februari 1982.

Het koor telt nu ongeveer 35 leden bestaande uit Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen. Met de liederen die we als koor zingen willen we God prijzen en de blijde boodschap zingend vertolken. Dit is de hoofddoelstelling van het koor, maar tevens biedt het een mooie vorm van gezonde ontspanning en een manier van “ gemeente zijn”.

Ons repertoire bestaat uit o.a. psalmen in verschillende berijmingen en bewerkingen, opwekkingsliederen en bekende geestelijke liederen. Tevens hebben we ook oude klassieke meesters in onze mappen zoals muziek van Bach, Mendelssohn. De meeste muziekstukken zijn Nederlandstalig maar we hebben ook een aantal Engels en Duitstalige liederen in ons programma. We repeteren op maandagavond van 19,30 uur tot 21.15 uur in verenigingsgebouw "de Wingerd". We hebben een kwartier koffiepauze rond 20.30 uur. Graag willen we nieuw leden verwelkomen. Indien u belangstelling hebt of u wilt graag een keer komen luisteren bent u altijd van harte welkom.

Jaarlijks organiseren we een Kerst of Paaszangavond in de Grote Kerk van Tholen waar we proberen een mooi programma te bieden met samenzang en gastoptredens van andere koren of muziekgezelschappen.

Wij zingen graag voor onze oudere medemens in verzorgingshuizen, maar ook werken we mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag en zingen daarbij in de koorkerk.
Een van onze hoogtepunten was het meezingen tijdens de landelijke samenzangdag van de Evangelische Omroep in het Gelredome stadion.

Een ander hoogtepunt was ons  vijf en twintig jarig jubileumconcert in 2007.  Samen met bekende koor “Deo Cantemus “ uit Rotterdam en het gemengd koor  “Comt nu met Sangh” uit Oude-Tonge  beleefden we onder de inspirerende leiding van dirigent Cor de Haan een gedenkwaardig concert.

Het Latijnse “Gloria Patri “ was het slotkoraal wat staat voor;  Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  Amen.

Aanvullende gegevens